Stedlig kurs

Yrkesbiler – skatt og elektronisk kjørebok

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Skattedirektoratet innførte nye regler for bruk av yrkesbil fra og med 1. januar 2016. De nye reglene gjør det mulig å bruke yrkesbilen privat uten at bilen beskattes etter sjablongmetoden. Dette betinger at all kjøring registreres med elektronisk kjørebok og rapporteres inn månedlig etter a-meldingen. Dette kurset tar opp alle typiske spørsmål som kommer både fra arbeidsgivere og arbeidstakere vedrørende bruk av yrkesbil (varebil klasse 2), og gir konkrete svar på spørsmål rundt skatt, personvern og bruk av elektronisk kjørebok i arbeidsgivers kjøretøy. Deltakeren blir godt rustet til å håndtere spørsmål innen alt fra dokumentasjon og beskatning av yrkesbil til personvern og personopplysningsloven.

Målgruppe

Ledere i og rådgivere til selskaper som har yrkesbiler (varebil klasse 2) vil ha spesielt god nytte av kurset. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Beskatning av yrkesbil
 • GPS-teknologi kontra personvern
  - Bruksområder og grenser
 • Elektronisk kjørebok
  - Hva
  - Hvordan
  - Rapporter og bruksområde

Undervisningsform

Kombinasjon av forelesning og caser samt visning av hvordan elektronisk kjørebok fungerer i praksis. Vi gjør oppmerksom på at kursleder til daglig arbeider hos leverandør av system for elektronisk kjørebok. Det aktuelle systemet, ViaTracks, vil bli benyttet for å eksemplifisere bruken av elektronisk kjørebok, men kursleder vil, så godt det lar seg gjøre, legge opp til at kurset fremstår som leverandøruavhengig.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå