Nettkurs

Sykefravær som oppsigelsesgrunn

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kan i det hele tatt en arbeidstaker sies opp på dette grunnlag, og vil en slik oppsigelse være gyldig? I dette kurset skal vi se nærmere på hvordan en gyldig oppsigelse kan begrunnes i slike sykefravær. Det er i den senere tid avsagt flere dommer hvor oppsigelsesgrunn er sykefravær. Vi gjennomgår denne rettspraksisen og ser hva domstolene har lagt avgjørende vekt på i sine avgjørelser

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med HR og personalspørsmål i bedriften og til regnskapsførere og andre rådgivere, som normalt blir spurt til råds om denne problemstillingen.

Innhold

 • Problemstillinger
 • Rettslige utgangspunkter
 • Verneperioden
 • Arbeidstakers plikt til å varsle sykefraværet
 • Avgjørende i rettspraksis for at oppsigelsen er gyldig
 • Arbeidsgivers plikt til oppfølging av sykemeldte
 • Korrekt saksbehandling
 • Rettspraksis om oppsigelse pga stort sykefravær
 • Kravet om saklig grunn for oppsigelse pga sykefravær - oppsummering

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1250,-
Normalpris: 1700,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat