Nettkurs

Avstemming i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Revisor:

Om kurset

Gi medarbeider og/eller nyansatt en innføring i kravene til avstemminger av regnskapet. Målet er å lære hva man må, og bør avstemme, samt hvordan man kan avdekke feil i denne forbindelse. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Grunnleggende nivå

På kurset går vi går igjennom enkelte skjemaer man kan bruke som verktøy i avstemmingsarbeidet slik at man kan se eksempler på utfylling, og hvordan feil kan fremkomme.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som er ny i regnskapsbransjen og den som kommer som nyansatt i regnskapsbyrå.

Innhold

Periodiske avstemminger

 • Kundefordringer og leverandørgjeld 
 • Kasse og bank 
 • Skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift 
 • Skyldig merverdiavgift  

Avstemminger og dokumentasjon i forbindelse med årsoppgjør  

Vesentlighet

Praktisk gjennomgang av avstemmingsskjemaer  

 • Bank 
 • Skattetrekk 
 • Arbeidsgiveravgift 
 • Feriepenger 
 • Merverdiavgift  

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Tine Solenby
 • Portrett av Tine Solenby
  Kursleder:
  Tine Solenby