Stedlig kurs

Velferdsgoder og naturalytelser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er et vell av forskjellige naturalytelser og velferdstiltak som kan være gunstige som avlønningsformer, men kjenner du skattereglene godt nok til å kunne gi din kunde gode nok råd? I mange bransjer er velferdstiltak og ulike former for naturalytelser nødvendige virkemidler for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Det er imidlertid viktig å ha god kjennskap til skattereglene, da det er lett å trå feil. Vi tar sikte på å gi de gode rådene i forhold til hvordan man best utnytter regelverket og hva man definitivt må styre unna. Kurset gjør deg trygg på hva skattereglene om naturalytelser innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene.

Målgruppe

Kurset er først og fremst laget for deg som ønsker å kunne gi kundene dine verdifulle råd om hvilke naturalytelser som er gunstige både for kunden og for de ansatte og hvilke naturalytelser kunden absolutt bør styre unna. Mange er ikke klar over hvilke muligheter skattereglene gir i forhold til skattefrie naturalytelser. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Firmaturer i Norge og i utlandet
 • Kombinasjon av studieturer/velferdstiltak
 • Jubileumsturer
 • Premieringer
 • Kick Off
 • Studieturer, seminarer, kurs og kongresser
 • Møtereiser
  • Styremøter i utlandet for mindre bedrifter mv
  • Grensen mot private utgifter
 • Kundereiser
 • Representasjon
 • Firmafest, julebord, jubileumstilstelninger m v
 • Ektefelle/ledsager med på arrangementer 
 • Gaver til ansatte og forretningsforbindelser
 • Sponsing  
 • Treningsutgifter- /utstyr, helsestudio
 • Profilert treningstøy, startavgifter i konkurransen mv
 • Massasje dekket av arbeidsgiver
 • «Fredagspils» og andre regelmessige arrangementer
 • Gratisbilletter som deles ut av arbeidsgiver til idrettsarrangementer, kino, sesongkort ifm sponsoravtaler mv
 • Rimelige lån og forsikringsordninger
 • Firmahytte-/leilighet/timeshare
 • Helseordninger, helseforsikring, behandlingsutgifter
 • Barnepassutgifter
 • Utdanningsutgifter
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Revisjon av skattereglene om naturalytelser

Undervisningsform

Forelesning hvor temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå