Nettkurs

Konsernregnskap

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved hjelp av regneark. Fremstillingen tar utgangspunkt i de norske reglene om virksomhetskjøp og konsernregnskap, samtidig som avvikene i IFRS også påvises. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Kurset gjennomgår i tillegg metodene for begrenset konsolidering og viser regnskapsmessige valgmuligheter innenfor hele konsolideringsområdet.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med konsernregnskap eller inngår i konsernstab og som ønsker å holde deg oppdatert eller øke sine kunnskaper innenfor dette feltet. Kurset passer også for deg som leverer input til konsernstab. Kurset er relativt avansert og passer derfor best for deltakere med god regnskapsteoretisk bakgrunn og solid regnskapsforståelse.

Innhold

 • Konsernregnskapspliktens omfang
 • Oppkjøpsmetode og kontinuitet
 • Full og begrenset konsolidering
 • Minoritetsinteresser
 • Merverdianalyse
 • Interne elimineringer og utsatt skatt
 • Konsernregnskap etter oppkjøpsåret
 • Konsolidering i flere ledd
 • Omregning av utenlandske selskaper
 • Egenkapitalmetode og bruttometode
 • Trinnvis kjøp av aksjer
 • Trinnvis salg av aksjer

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Roy Kristen Kristensen
 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI