Stedlig kurs

Kvalitetssikring i en automatisert regnskapsproduksjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 4
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Regnskapsproduksjonen automatiseres. Fordelene er store og åpenbare, med sanntidsoppdatert informasjon, gode muligheter for fleksibilitet og arbeidsdeling med kunden, samt integrasjoner mot bank og andre systemer. Manuelle prosesser vil bli redusert til et minimum. 

Kravet om å sikre kvalitet og å levere våre tjenester i henhold til regnskapsførerloven med forskrift og god regnskapsførerskikk (GRFS) gjelder fortsatt.

Varierende og økt bruk av arbeidsdeling påvirker både kravene til oppdragsavtale, eierskap til regnskapsdata og ikke minst ansvarsforhold for det endelige produktet i form av pliktig regnskapsrapportering. 

Kurset vil fokusere på kjernefaget for en autorisert regnskapsfører med regnskap/bokføring, lønn, fakturering og remittering. Kommunikasjon med kunden om prosesser, forenklinger og muligheter vektlegges. 

Målgruppe

Kurset er velegnet for alle som enten har, eller skal over på skybaserte programmer for utføring av regnskapstjenester og som er underlagt kravene som autorisert regnskapsførervirksomhet.

Innhold

 • Hvilke programmer og typer løsninger brukes, og hva skiller dem i forhold til det som er viktig for oss opp mot vårt ansvar og opp mot regelverket og GRFS 
 • Hvilke krav etter GRFS er ufravikelige og må ivaretas uavhengig av systemløsninger og samhandling med kunder, herunder krav til oppbevaring og struktur i oppdragsdokumentasjonen.
 • Hvordan sikre at dokumentasjons- og sporbarhetskrav i bokføringsregelverket ivaretas
 • Arbeidsdeling med kunden – fordeler og utfordringer.
  • Regulering av ansvar
  • Avtaleverket
  • Fullmakter
  • Best mulig automatikk ved oppsett av systemer
  • Kontroll av kundens arbeid
 • Hvitvaskingsregelverket – automatisering gir nye utfordringer sier Finanstilsynet
 • Kvalitetssikring – hva er «godt nok»?
  • Avviksrapportering?
  • Stikkprøvekontroller?
 • Kundekommunikasjon
  • For optimalisert oppdragsutførelse og arbeidsdeling
  • For mulig innsalg av øvrige tjenester

Gjennomføring

Forelesning med fokus på GRFS sine krav og hvordan disse kan ivaretas med andre rammebetingelser som felles – skybaserte programmer gir. Det blir og viktig med erfaringsutveksling da det forventes at kursdeltakere vil være på mange forskjellige stadier i prosessen, og at deling av praktiske erfaringer vil være av stor verdi.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå