Stedlig kurs

Misligheter - hvordan begrense risikoen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 5
  Klokke Created with Sketch.
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Misligheter rammer hardt og rammer mange. Det være seg uredelig regnskapsrapportering, underslag, skatte- og avgiftsjuks eller fiktiv fakturering mv. En mislighetssak skader virksomhetens økonomiske interesser, men også dens rennommé. Ledelse, ansatte, kunder og andre involverte påvirkes sterkt ved mislighetssaker. 

Kurset vil gi kursdeltagerne økt forståelse for mislighetsteori, hvordan forebygge misligheter og hva vi bør gjøre om en mislighetssak rammer oss. Flere mislighetssaker vil bli gjennomgått.

Målgruppe

Kursets målgruppe er deg som yter regnskapstjenester, er revisor eller har ledelsesansvar. Du ønsker innsikt i mislighetsteori, samt ønsker å minimere mislighetsrisikoen i egen og/eller kundenes virksomhet.

Innhold

Kurset vil ta utgangspunkt i mislighetsteori, men fokusere på praktiske utfordringer og praktiske tiltak for reduksjon av mislighetsrisikoen. Kursleder har lang erfaring fra regnskaps- og revisjonsbransjen, herunder arbeid med små og store mislighetssaker, og følgende tema blir belyst: 

• Mislighetsteori

• Uredelig regnskapsrapportering

• Underslag

• Fiktiv fakturering

• Skatte- og avgiftsjuks

• Hvordan minimere risikoen for misligheter?

• Når misligheter rammer – hva gjør vi?

• Relevante dommer

• Kursleders egne regnskaps- og revisorerfaringer fra mislighetssaker

Gjennomføring

Foreleser vil gi bakgrunnsstoff, samt praktiske råd og tips. Det blir satt av tid til noen diskusjonsoppgaver/case.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå