Nettkurs

Naturalytelser og velferdstiltak - nye regler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er også kommet en ny forskrift i 2021 om hjemmekontor, som regulerer både hvilke rettigheter arbeidstaker som jobber fra hjemmekontor har og hvilke plikter som påligger arbeidsgiver. 

Til slutt har mange arbeidstakere opplevd at mange av de tradisjonelle velferdstiltakene har blitt digitale. Dette reiser også en rekke skattemessige spørsmål.

Vi går igjennom ovennevnte temaer i tillegg til de mest praktiske velferdstiltak og naturalytelser i arbeidsforhold. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du er oppdatert på regelverket som gjelder naturalytelser og velferdstiltak. Det blir særlig lagt vekt på endringene i 2021. 

Innhold

Naturalytelser

Ny veileder fra Skattedirektoratet til reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

 • Rapportering og skatteplikt ved tredjepartsytelser
 • Reglene om personalrabatter
 • Personalrabatter til venner og bekjente
 • Rabatter som gis via forretningspartnere og tredjeparter


Nye regler om skattemessig behandling av hjemmekontor


Ny forskrift om hjemmekontor – rettigheter og plikter

 • Notat fra Arbeids- og sosialdepartementet om rettslige rammer rundt hjemmekontor


Endring av gavereglene

 • Gaver til ansatte og til andre


Skattefri aksjerabatt i arbeidsforhold


Opsjoner i oppstartselskaper


Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner


Fribilletter i transportbransjen


Satsene for bil, kost- og losji, mv.


Velferdstiltak

Arrangementer for egne ansatte, herunder

 • Firmaturer, kick-off, studiereiser, 
 • Kombinerte reiser
 • Digitale tilstelninger,
 • Arrangementer for kunder og forretningsforbindelser
 • Skatteplikt ved kundepleie og representasjon 
 • M.m.

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat