Stedlig kurs

Anti-hvitvasking - løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal følge opp sine oppdrag løpende, både for å holde kundetiltakene oppdatert og for å avdekke og følge opp mistenkelige transaksjoner. Hva innebærer dette for ledelsen og den enkelte medarbeider? I dette kurset setter vi et praktisk søkelys på dette temaet.
Del:

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps-og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.
Hva er det vi egentlig skal følge opp?
Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, bokføring, lønnsområdet, fakturering, betalinger, årsoppgjør, revisjon og rådgivning. 

Målgruppe

Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen.

Innhold

 • Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
 • Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene?
 • Risikoklassifisering og kundetiltak
 • Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller
 • Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter?
 • Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter?
 • Intern kontroll på oppdragsnivå
 • Regnskap Norges malverk fra KS Komplett 

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå