Stedlig kurs

Anti-hvitvasking - løpende oppfølging i praksis

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Dersom anti-hvitvaskingsarbeidet skal lykkes, er vi helt avhengige av at alle juridiske og fysiske personer (deg og meg og alle i regnskaps-og revisjonsbransjen) forstår hvilket ansvar vi har - og faktisk følger opp i praksis.
Hva er det vi egentlig skal følge opp?
Vi tar for oss praktiske eksempler innenfor forskjellige oppdragsområder, herunder interne kontrollrutiner, formaliteter, planlegging, bokføring, lønnsområdet, fakturering, betalinger, årsoppgjør, revisjon og rådgivning. 

Målgruppe

Kurset er relevant for medarbeidere i både regnskaps- og revisjonsbransjen.

Innhold

 • Mitt ansvar som regnskapsfører eller revisor
 • Hvordan påvirker virksomhetsinnrettet risikovurdering risikoklassifisering av kundene?
 • Risikoklassifisering og kundetiltak
 • Løpende oppfølging – lovkrav, erfaringer fra Finanstilsynets kontroller
 • Løpende oppfølging av foretaket – hva skal du se etter?
 • Løpende oppfølging av transaksjoner – hva skal du se etter?
 • Intern kontroll på oppdragsnivå
 • Regnskap Norges malverk fra KS Komplett 

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • 27. okt
  STAVANGER
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
  Få plasser
 • 30. nov
  DRAMMEN
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • 13. des
  OSLO
 • Kursleder Tone Nordvik Berntzen
 • Portrett av Tone Nordvik Berntzen
  Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører