Stedlig kurs

Praktisk hverdagsjuss for privatpersoner

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Vi har alle godt av å kjenne til hvilke private avtaler den enkelte av oss bør ha og hva de bør inneholde. Dette gjelder ikke minst for regnskapsførere, som ofte blir spurt om råd og innspill fra sine kunder. Hovedformålet med kurset er å sette kursdeltakerne i stand til å vurdere hva lovlige og gode samboeravtaler, ektepakter, fremtidsfullmakter og testament bør inneholde.
Del:

Formålet med kurset er å gjennomgå hva samboeravtale, ektepakt, fremtidsfullmakter og testament bør regulere, og hvilke relevante og nødvendige rettsregler som må ivaretas.  

Samboerskap er i liten grad lovregulert i motsetning til ekteskap. Samboere bør derfor bruke tid på å utarbeide samboeravtale. De fleste samboere bør også vurdere å lage testament, da en samboer i utgangspunktet ikke har arverett med mindre de har felles barn.  

Ekteskap er i mye større grad lovregulert, men for mange kan det være fornuftig å utarbeide ektepakt og testament. En ektepakt er en avtale mellom ektefeller om formue og gjeld, for eksempel om særeie. For både samboere og ektefeller vil det ha betydning for innholdet i et testament om de har eller får barn.  

Vi blir stadig eldre og mange vil dessverre oppleve å kunne bli ute av stand til å ta vare på seg selv. Utgangspunktet er da at det offentlige «griper inn». Når en person er under vergemål, vil ofte en eller flere av de nærstående oppnevnes som verge. Statsforvalteren vil imidlertid ha et overordnet ansvar, og viktige beslutninger tas av eller krever samtykke fra Statsforvalteren. Ikke alle synes dette er ønskelig, og vi har fått regler om såkalte fremtidsfullmakter, det vil si en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren, som er et privat alternativ til vergemål.  

Målgruppe

Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om disse praktiske temaene. 

Innhold

 • Samboeravtale
  - De viktigste lovreglene, herunder forskjellen på regelverket forsamboere og ektefeller
  - Sentralt innhold i avtalen - eneeie, sameie, ansvar for gjeld, forskjellig egenkapital  
 • Ektepakt
  - De viktigste lovreglene
  - Hva kan reguleres i en ektepakt  
 • Fremtidsfullmakter
  - De viktigste lovreglene
  - Forskjellen mellom vedvarende fullmakt og ren fullmakt
  - Sentralt innhold i fullmakten
  - Stadfestelse av fullmakt
  - En eller flere fullmektiger  
 • Testament for samboere
  - De viktigste lovreglene for samboere og ektefeller
  - Gjensidig testament og arvepakt
  - Hva skal samboeren arve
  - Betydningen av at samboerne har eller får barn  
 • Testament for ektefeller
  - De viktigste lovreglene
  - Gjensidig testament og arvepakt
  - Hva skal ektefellen arve
  - Betydningen av at ektefellene har eller får barn  

Gjennomføring

Forelesning med praktisk tilnærming gjennom casearbeid. Samtlige av avtaletypene/dokumenter vil bli illustrert ved bruk av praktiske eksempler som de fleste vil kunne kjenne seg igjen i.

Pris

Medlem: 3300,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3500,-
Normalpris: 4300,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå