!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Arbeidsrett - del 1: Midlertidig ansettelse, ansettelseskontrakter og innleie av arbeidskraft

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1700,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:
I dette kurset gjennomgår vi de nye reglene om midlertidige ansettelser som ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2015. Vi gjennomgår også reglene som gjelder om midlertidige ansettelser der de nye reglene ikke kommer til anvendelse. Kurset gir deretter en konkret gjennomgang av hvilke krav som stilles til inngåelse av ansettelsesavtaler og arbeidsavtalers innhold. Til slutt gjennomgås reglene om innleie av arbeidskraft, både hvilken adgang arbeidsgiver har til å benytte dette og de spesielle viktige problemstillingene som oppstår i forbindelse med arbeidsinnleie.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

- Hovedregel om midlertidige ansettelser
- Adgangen til midlertidig ansettelse er unntaket
- Nye regler fra 1. juli 2015
- Når er midlertidig ansettelse tillatt
 • Når arbeidets karakter tillater det
 • Vikariater
 • Ekstrahjelp/tilkallingshjelp
 • Praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak
 • Idrett og åremål
- Virkninger av ulovlig midlertidig ansettelse
 • Dom for ansettelse
 • Dom for erstatning
 • Rettsvern etter «fireårsregelen»
 • Rettsvern etter «treårsregelen»
- Opphør av midlertidig ansettelse
- Ansettelseskontrakter og ansettelse
 • Krav til innhold
 • Krav til skriftlighet
 • Lønnstrekk – muligheter og begrensninger
 • Taushetsplikt
 • Prøvetid
- Innleie av arbeidskraft
 • Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie
  • Hovedregel
  • Tariffavtale
  • Fireårsregelen
  • Konsekvenser av ulovlig innleie
  • Rett til samme lønns- og arbeidsvilkår
  • Likebehandlingsprinsippet
  • Opplysningeplikt og innsynsrett
  • Solidaransvaret
 • Innleie fra virksomhet som ikke har utleie til formål
 • Entrepriseforhold sammenlignet med leieforhold

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål. Dette er i form av et du som kursdeltaker får et spørsmål til hver sekvens/del hvor du må velge rett svar blant 3 alternativ. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat