!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ny MVA-melding - ny hverdag

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
23.06.2016
13.00-16.00
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel The Hub
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 OSLO
Del:
Den nye MVA-meldingen som kommer i 2017 er mer oppdelt enn omsetningsoppgaven vi kjenner i dag, og inneholder en rekke nye poster. Kurset går gjennom den nye MVA-meldingen post for post med praktiske eksempler. I tillegg får man et overblikk over bakgrunnen for den nye meldingen og det nye systemet for beregning og rapportering av innførselsmerverdiavgift som trer i kraft fra 2017.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som arbeider med MVA i en eller annen form.

Innhold

• Bakgrunn for ny MVA-melding
- Ny ordning for innførselsmerverdiavgift i 2017
- Ny skatteforvaltningslov i 2017

• Oversikt over den nye MVA-meldingen
- Tabelloversikt over inndeling i grupper
- Hva er nytt?

• Post for post 
- Gjennomgang av den nye meldingen post for post
- Praktiske eksempler
- Case med løsning 

• Praktiske spørsmål 
- Nye kontoer/koder
- Dokumentasjon 
- Skjæringstidspunkt 

Gjennomføring

Forelesning

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Portrett av Cecilie Aasprong Dyrnes
  Kursleder:
  Cecilie Aasprong Dyrnes
  Partner, Advokat (H)