Nettkurs

Forstå ditt regnskap – grunnlaget for god økonomi

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 2 kurstimer
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-

Om kurset

Del:
Kurset er laget for deg som ønsker en grunnleggende innføring i regnskapets verden. Kurset er laget på en slik måte at begrepene i regnskapet forklares på en best mulig pedagogisk måte. Kurset bruker grafikk og animasjoner for å illustrere sammenhenger på en best mulig måte. Målsetningen er at du etter å ha gjennomført kurset skal være i stand til å se sammenhenger i et regnskap og kunne forstå ditt regnskap.

Målgruppe

Kurset passer godt for deg som er i en rolle hvor det er nødvendig å ha kunnskap om økonomi og regnskap, enten du er medlem av et styre, arbeider for deg selv, eller er i en posisjon hvor du gjør en bedre jobb dersom du har kunnskap om regnskapets oppbygging. Kurset passer også godt for deg som er ny i regnskapbransjen eller som ønsker å få mer kunnskap om temaet. Jobber du i et regnskapsbyrå mot nye kunder så kan kurset også brukes som en informasjonsvideo som forklarer nye kunder hva som kreves for å levere gode regnskapstjenester.

Kursinnhold

 • Hva er et regnskap og hvordan er det bygd opp?
 • Sentrale begreper og nøkkeltall
 • Periodisering av inntekter og kostnader
 • Vedlikehold og påkostninger
 • Avskrivninger
 • Budsjettering
 • Likviditet
 • Ukurans og beholdningsdokumentasjon
 • Dokumentasjon av omsetning
 • Rapportering
 • Kritiske vurderingsposter i regnskapet
 • Alminnelige feilkilder i regnskapspresentasjonen

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-

 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører