Innføring i god regnskapsførerskikk

Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
Medlem: 1000,- Ansatt i medlemsbedrift: 1000,- Normalpris: 1350,-
GRUNNLEGGENDE NIVÅ Kursets formål er å gi en kort innføring i det rettslige regelverket GRFS. Regelverket gjelder alle «som i næring fører regnskap for andre» og dermed alle regnskapsførervirksomheter.
Del:

Vi går gjennom de mest sentrale delene av regelverket og nettkurset gir en god oversikt over innholdet i standarden både når det gjelder de lovpålagte administrative oppgaver og ikke minst oppgaver knyttet til oppdragsutførelsen for virksomhetens kunder.

Målgruppe

Alle som jobber i en regnskapsførervirksomhet, men spesielt rettet mot de som ønsker en «kortversjon» slik at man får grunnleggende læring i det alle bør kjenne til som ansatt i regnskapsførerbransjen. Kurset kan også egne seg for andre som ønsker læring om kravene knyttet til regnskapsføring og kundeoppfølging i regnskapsførerbransjen

Innhold

Historikk og lovhjemmel
Forutsetninger for å påta seg oppdrag
Oppdragsavtale og fullmakter
Oppdragsgivers regnskapsmateriale
Oppdragsutførelse
Oppdragsdokumentasjon
Kvalitetskontroll

Gjennomføring

Nettkurs - streamet forelesning Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1000,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1000,-
Normalpris: 1350,-