!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Kost- og reisegodtgjørelse - nye regler

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Del:

Dette kurset helt nytt november 2019. Mange arbeidsgivere opplever reisegodtgjørelser og reiseregninger som et problemområde. En del er usikre på hva arbeidstakere kan få dekket av utgifter på reiser og hvordan det skal behandles i forhold til skattereglene. I lang tid har også skattemyndighetene hatt et særlig fokus på reiseregninger i sitt kontrollarbeid.

De siste årene har også både statens reiseregulativ og skattereglene på området endret seg betydelig, og det har tidvis vært utfordrende å holde seg oppdatert på hva som gjelder. 

Kurset gjør deg trygg på hva reglene innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med lønn og reiseoppgjør, enten i bedriften hvor du skal attestere eller utbetale reiseoppgjør, eller du arbeider med dette fagområdet i et regnskapsbyrå eller revisjonsselskap. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Diettgodtgjørelser ved reiser i Norge
  • Diettgodtgjørelser på reiser uten overnatting
 • Statens reiseregulativ
 • Forholdet mellom reiseregulativet og skattereglene
 • Skattereglene om dagdiett
  • Refusjon av utgifter til kost på dagsreiser
  • Særlig om dagsreiser til utlandet
  • Diettgodtgjørelser på reiser med overnatting
  • Forskjell på reiser med og uten overnatting
  • Forholdet til skattereglene om dagdiett
  • Vilkårene for trekkfritak
 • Diettgodtgjørelser ved reiser til utlandet
 • Beordring i Norge og utlandet
 • Refusjon av kostutgifter på reiser med overnatting
 • Fri kost
  • Reiser til utlandet
  • Praktiske eksempler
 • Dekning av overnattingsutgifter
 • Dekning av reiseutgifter
 • Småutgifter på reisen
  • Drosje, parkering, bompenger mv
  • Grensen mellom privatutgifter og tjenesteutgifter
 • Bilgodtgjørelser
  • Statens reiseregulativ
  • Skds forskuddssatser
  • Legitimasjonskrav
  • Faste bilgodtgjørelser
 • Hva er arbeidsreiser, yrkesreiser, tjenestereiser og pendlerreiser
 • Dekning av kost, reise- og oppholdsutgifter for pendlere

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat