Nettkurs

Bokføring 2019 - nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-

Om kurset

Del:

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset fokuserer på årets nyheter og endringer i forståelsen av bokføringsregelverket, konkretisert gjennom for eksempel lov- og forskriftsendringer og uttalelser fra Skattedirektoratet.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med bokføring, både utførende og som kontrollør, og som har behov for en oppdatering om de siste nyhetene på området. God kjennskap til gjeldende regelverk er en fordel for å få best mulig utbytte av kurset.

Kursinnhold

 • Endringer i kontantsalgsreglene
 • Kontantfakturering – status 
 • Endringer i bransjebestemmelser
 • Krav om EHF-fakturering til stat og kommune
 • SAF-T Regnskap
 • Dokumentasjon av sykepengerefusjoner
 • Øreavrunding i salgsdokumentet
 • Ny SKD-melding om personallister
 • Endret mottaker av dispensasjonssøknader
 • Endring i straffebestemmelsen
 • Oppbevaring i utlandet – status 

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

 • Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager