Nettkurs

Velferdsgoder og naturalytelser

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Del:

Mange er ikke klar over hvilke muligheter skattereglene gir i forhold til skattefrie tiltak. Det er et vell av forskjellige naturalytelser og velferdstiltak som kan være gunstige som avlønningsformer, men kjenner du skattereglene godt nok til å kunne gi din kunde gode nok råd?

I mange bransjer er velferdstiltak og ulike former for naturalytelser nødvendige virkemidler for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Det er imidlertid viktig å ha god kjennskap til skattereglene, da det er lett å trå feil. Vi tar sikte på å gi de gode rådene i forhold til hvordan man best utnytter regelverket og hva man definitivt må styre unna.

Med virkning fra 1. januar 2019 ble det innført store endringer i skattereglene om naturalytelser. 

Arbeidsgiver fikk blant annet ansvaret for å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift og lønnsrapportere skattepliktige naturalytelser den ansatte får fra tredjeparter. Dette gjelder i prinsippet alle økonomiske fordeler arbeidstaker får i annen form enn penger, herunder rabatter fra leverandører, kunder mv. Det er også innført nye skatteregler om personalrabatter og gaver i arbeidsforhold . 

Kurset gjør deg trygg på hva skattereglene om naturalytelser innebærer, hvordan de skal praktiseres, og ikke minst hvordan man unngår ubehagelige overraskelser ved bokettersyn fra skattemyndighetene. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som ønsker å kunne gi kundene dine verdifulle råd om hvilke naturalytelser som er gunstige både for kunden og for de ansatte og hvilke naturalytelser kunden absolutt bør styre unna. 

Kursinnhold

 • Personalrabatter i arbeidsforhold
 • Skatteplikt og rapportering av tredjepartsytelser
 • Nye verdsettelsesregler
 • Uttak av bonuspoeng, herunder flybonus
 • Gaver i arbeidsforhold
 • Overtidsmat
 • Fri avis
 • Fri barnehage
 • Firmabil – privat bruk
 • Arbeidstøy og uniform
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Aksjer og opsjoner i arbeidsforhold
 • Fri bolig
 • Fri parkering
 • Fri arbeidsreise – arbeidsgivers transportmidler
 • Rimelige lån
 • Fri bruk av kapitalgjenstander
 • Firmaturer i Norge og i utlandet
 • Kombinasjon av studieturer/velferdstiltak
 • Jubileumsturer
 • Premieringer
 • Kick Off
 • Studieturer, seminarer, kurs og kongresser
 • Møtereiser
 • Styremøter i utlandet for mindre bedrifter mv
 • Grensen mot private utgifter
 • Kundereiser
 • Representasjon
 • Firmafest, julebord, jubileumstilstelninger m v
 • Ektefelle/ledsager med på arrangementer 
 • Sponsing  
 • Treningsutgifter- /utstyr, helsestudio
 • Profilert treningstøy, startavgifter i konkurranser mv
 • Massasje dekket av arbeidsgiver
 • «Fredagspils» og andre regelmessige arrangementer
 • Gratisbilletter som deles ut av arbeidsgiver til idrettsarrangementer, kino, teater, sesongkort ifm sponsoravtaler mv
 • Rimelige lån og forsikringsordninger
 • Firmahytte-/leilighet/timeshare
 • Helseordninger, helseforsikring, behandlingsutgifter

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat