!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Tjenestepensjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 3
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 3 kurstimer
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 1750,- Ansatt i medlemsbedrift: 1750,- Normalpris: 2500,-
Oppdater deg på gjeldende regelverk for tjenestepensjon
Del:

Dette kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om tjenestepensjonsreglene i privat og offentlig sektor, regler om AFP og oversikt over skattemessige forhold knyttet til pensjon. Kurset skal bidra til at du kan håndtere pensjonsdelen knyttet til GRFS punkt 5.6.9.

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til deg som jobber med personal- og pensjonsspørsmål eller jobber som regnskapsfører med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Hovedlinjer i pensjonsretten 
  • Formål
  • Folketrygden kontra tjenestepensjon
  • Private pensjonsordninger – obligatorisk tjenestepensjon
  • OTP
  • Innskuddspensjon og ytelsespensjon
 • Offentlige tjenestepensjonsordninger – obligatorisk tjenestepensjon
  • Statlig og kommunal tjenestepensjon
  • Individuelle pensjonsavtaler
 • AFP i privat sektor
 • AFP i offentlig sektor
 • Skattemessige forhold knyttet til pensjon

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

 • Kursleder:
  Kari Bergeius Andersen
  Advokat / Partner / Styreleder
 • Kursleder:
  Benedicte Hille
  Advokat