Nettkurs

Forberedelse til kvalitetskontrollen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-

Om kurset

Lær deg gode rutiner, risiko- og vesentlighetsvurderinger for å sikre en effektiv og trygg arbeidshverdag.
Del:

Hvordan oppfylle kravene i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk? Kurset lærer deg gode rutiner som løpende sikrer en trygg og effektiv drift av virksomheten. Herunder risiko og vesentlighetsvurderinger. Kurset tar utgangspunkt i kvalitetskontrollen fra Regnskap Norge og er bygd opp rundt kontrollskjemaet som benyttes til å gjennomføre kontrollene. Det vises praktiske eksempler ved bruk av hjelpeverktøy som KS Komplett, PowerOffice og Finale Avstemming. Vi belyser også de siste kravene jfr. personopplysningsloven og ny hvitvaskingslov.

Målgruppe

Kurset er svært relevant for virksomheter som forventer kvalitetskontroll i inneværende år eller i den nærmeste fremtid. Det er også aktuelt for andre virksomheter som er i en oppstartsfase, omorganiseringsprosess eller av andre årsaker er i en fase hvor interne rutiner skal gjennomgås.

Kurset er aktuelt for deg som har rutineansvar eller oppdragsansvar i regnskapsfører-virksomhet.

Kursinnhold

 • Overordnet rammeverk
  • Regelverk
  • KS Komplett
  • God regnskapsføringsskikk (GRFS)
 • Regnskap Norges kvalitetskontrollordning
  • Kontrollerfaringer 
  • Forberedelser og forarbeid før kontrollen
  • Kort redegjørelse for bruk av Teams for digital kontroll
  • Kvalitetskontrollskjema – kontroll interne rutiner
   • Forhold i egen virksomhet
   • Forutsetning for å påta seg/beholde oppdrag
   • Risikostyring og intern kontroll
   • Registrerings- og legitimasjonsrutiner
   • Avstemminger
   • Rapporteringsrutiner
   • Kvalitetskontrollrutiner
   • Dokumentasjon av eget arbeid
  • Kvalitetskontrollskjema – oppdragskontroller 
   • Oppdragsdokumentasjon og interne kontroller
   • Årsregnskap med tilhørende dokumentasjoner
   • Periodisk regnskapsrapportering
   • Formelle krav og dokumentasjoner

Undervisningsform

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Ellen Egenæs
  Kvalitetsansvarlig / Autorisert regnskapsfører / Partner
 • Kursleder:
  Helge Johnny Mass Andersen
  Seniorkonsulent/Autorisert regnskapsfører