Stedlig kurs

Aksjeloven – ofte stilte spørsmål og nyheter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
15.10.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Det er gjennomført viktige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dette kurset fokuserer på de viktigste endringene for 2018, 2019 og 2020. Regelendringene i forbindelse med koronapandemien blir også gjennomgått.
Del:

Dette kurset setter søkelys på regnskapsførers mulighet til å bekrefte innbetalt aksjekapital, hva vedtektene bør inneholde, revisors og regnskapsførers attestasjoner, bruk av digital saksbehandling, styrets handleplikt og andre sentrale spørsmål til aksjelovgivningen. Etter kurset skal deltakerne kunne reglene om mellombalanser, utbytte, kjøp av egne aksjer mv. Kurset forteller deg hva du må kunne etter endringene i 2018, 2019 og 2020. Det fokuseres på selskapsrettslige problemstillinger og formkrav som ofte gjør seg gjeldende. 

Målgruppe

Alle som arbeider med aksjeselskaper enten i styre eller som rådgiver, samt regnskapsfører og revisorer.

Kursinnhold

 • Viktige endringer som en følge av koronapandemien
 • Endringer i reglene om særattestasjoner
 • Hva skal/bør autorisert regnskapsfører/advokat eller revisor gjøre i forbindelse med bekreftelse av aksjekapital
 • Mellombalanser – nye regler
 • Andre aktuelle selskapsrettslige problemstillinger med blant annet dommer og uttalelser

Undervisningsform

Forelesning, diskusjoner og eksempler

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor