Stedlig kurs

Regnskapsførerjus 2020 - regnskapsførers ansvar

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
14.10.2020
09.00-16.00
Quality Hotel Sarpsborg
Bjørnstadveien 20, 1713 GRÅLUM
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Quality Hotel Sarpsborg
Bjørnstadveien 20, 1713 GRÅLUM
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sarpsborg/quality-hotel-sarpsborg/

Om kurset

Det er et økende fokus på ansvarliggjøring i næringslivet. Feil eller mangler ved regnskapsførers yrkesutøvelse kan således lede til erstatningsansvar. Kursets mål er å få oversikt over de vanligste feil og mangler som leder til erstatningsansvar og hva du som regnskapsfører kan gjøre for å unngå dette.
Del:

Målgruppe

Kurset passer spesielt godt for daglige ledere, kvalitetsansvarlige, teamledere og autoriserte regnskapsførere med oppdragsansvar i regnskapsforetak.

Kursinnhold

Typetilfeller som leder til ansvar

 • Feil i regnskap
 • Kriminelle handlinger utført av kunde eller kundens ansatte
 • Feil i skatte- og avgiftsrapportering
 • Forsinkelser
 • Unnlatelser fra regnskapsfører
 • Er det et forventningsgap mellom kunde og regnskapsfører?

Hva skal da til for å komme i ansvar - Ingen lovregulering

 • Ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng
 • Ansvarsnormen
 • Betydningen av brudd på normer som eks. GRFS
 • Aktive handlinger
 • Unnlatelser

Rettspraksis

 • Gjennomgang av saker mot regnskapsfører
 • Hva kan vi lære av rettspraksis?
 • Hva kan du gjøre for å unngå å komme i ansvar?
 • Praktiske råd

Rådgivningsansvar

 • Hva er spesielt for rådgiveransvar?

Forsikringer

 • Må du ha forsikring?
 • Forsikringssum?
 • Ansvarserkjennelser?

Undervisningsform

Forelesning med eksempler og diskusjon

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Vidar Brobakken
  Høgskolelektor