Stedlig kurs

Praktisk arbeidsrett 2020 – nyheter og ofte stilte spørsmål

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
13.10.2020
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Mange opplever å få personalansvar uten at de verken kan noe særlig om det, eller har et sterkt ønske om å lede andre. Hvordan skal de da kunne vite hvordan de skal løse alle små og store spørsmål som dukker opp i hverdagen?
Del:

En del velger å løse personalsaker etter «magefølelse-prinsippet», noe som i mange tilfeller viser seg å gi svært uheldige resultater. Det er viktig både å kunne reglene og å treffe riktige beslutninger. Å ta feil valg i personalsaker, vil kunne få fatale konsekvenser både for arbeidsmiljøet og bedriften. På noen områder er det jussen som avgjør, på andre er det kanskje bare sunn fornuft og klare budskap som løser floken. Arbeidsretten er i tillegg stadig i endring med nye regler du bør ha oversikt over dersom du vil holde deg oppdatert. 

Målgruppe

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

 • Regelendringer arbeidsrett fra og med 2020
  • Nye varslingsregler
  • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt utvides
  • Lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering 
  • Metoo-sak til Høyesterett
 • Arbeidsforholdet
  • Rekruttering
  • Lønn
  • Overtid
  • Mertid
  • Arbeidstid
  • Ferie
 • Kommunikasjon og styring
  • Se de ansatte og gjør dem stolte
  • Klare budskap
  • Irettesettelse eller advarsel – når og hvordan
 • Oppfølging og endring
  • Midlertidig ansettelse 
  • Sykefravær og dødsfall
  • Omorganisering
  • Innleie av arbeidskraft
 • Arbeidsmiljøet
  • Overvåke de ansatte?
  • Sikkerhet – Personopplysningsloven
 • En verdig avslutning
  • Oppsigelse 
  • Avskjed 
  • Når de beste sier opp
 • Regnskapsførers ansvar som rådgiver
 • Ofte stilte spørsmål fra fagsupport hos Regnskap Norge
 • Hvor går grensen for hva regnskapsfører bør gi råd om på dette området

Undervisningsform

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat