Stedlig kurs

Praktisk årsoppgjør for konsern

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
24.11.2020
09.00-16.00
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 STAVANGER
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/sola/quality-airport-hotel-stavanger/

Om kurset

Kurset gir en praktisk innføring i regnskapslovens krav til konsernregnskap og en innføring i hvordan utarbeide konsernregnskap for små og mellomstore konsern.
Del:

Kurset vil ta for seg de normale elimineringer/regnskapsføringer for å komme fra selskapsregnskapet til konsernregnskapet. Kurset vil også ta for seg emner som trinnvise oppkjøp av datterselskap og behandling av minoritetsinteresser i konsernet. Kontrollteknikker for å sikre at konsernregnskapet er blitt riktig vil også bli gjennomgått.

Målgruppe

Regnskapsførere som har ansvaret for utarbeidelse eller kvalitetssikring av årsregnskap for morselskap i konsern.

Økonomisjef, regnskapssjef, controllere og andre som er involvert i konsernrapportering.

Revisorer som reviderer konsernregnskap.

Kursinnhold

 • Regnskapslovens krav til konsernregnskap
 • Notekrav til konsernregnskapet herunder konsekvent og lik prinsippanvendelse i konsernenhetene
 • Eliminering av interne kjøp og salg, og fortjenester
 • Regnskapsføring av trinnvise oppkjøp
 • Behandling av minoritetsinteresser
 • Nøkkelkontroller som ledd i kvalitetssikring av konsernregnskapet
 • Skattekostnad i konsernet
 • Behandling av utbytte og konsernbidrag i konsernregnskapet
 • Kontantsstrømsoppstilling etter den indirekte metoden
 • Valuta i konsernregnskapet

Undervisningsform

Forelesning med eksempler. Deltagerne vil bli involvert gjennom case som løses individuelt med forslag til løsning fra forelesere i plenum.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Lars Angermo
  Autorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor
 • Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor