Stedlig kurs

Kvalitetssikring, analyse og rapportering av regnskapsdata

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
13.11.2020
09.00-16.00
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken

Om kurset

Hvordan får vi kontroll over regnskapsdataene når stadig mer av regnskapsarbeidet blir foretatt av ma-skiner som skanner, tolker, foreslår hvordan transaksjonene skal posteres.
Del:

Kurset ser på modeller og teknikker som kan benyttes for kvalitetssikring av tallene på en rask og enkel måte.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som ønsker å få bedre forståelse for om regnskapet formidler riktig in-formasjon til den som leser det. Dette vil også være en verdifull gjennomgang for den som ønsker å jobbe som rådgiver mot ledelsen i egen virksomhet eller hos en kunde.

Kursinnhold

Kurset tar for seg noen sentrale metoder for analyse og kvalitetssikring av perioderegnskapet. Vi ser på måltall eller nøkkeltall som er relevante for virksomheten for å se om våre regnskaper reflekterer disse. Dersom det er vesentlige endringer i forhold til det vi forventer etter måltall, budsjetter eller prognoser så bør vi analysere hvorfor det er en endring. Hvordan vil denne endringen påvirke virk-somhetens utvikling fremover? 

Vi ser på oppbyggingen av selskapet. Er det prosjekter som ligger til grunn for virksomheten? Eller avdelinger eller andre dimensjoner der vi burde ha fokus i oppfølgingen? Hvordan kan vi kvalitets-sikre disse dimensjonene slik at vi kan rapportere fornuftige tall til ledelsen og ikke minst forklare utviklingen.  

I korte trekk så forsøker vi å analysere hvor vi tjener penger og hvor vi taper penger.

Undervisningsform

Vi jobber med praktiske case for å sette teorien i system. Bruk av regneark er sentralt i kurset og det er derfor viktig at deltakere tar med PC/Mac med lokal installasjon av Excel (erfaring har vist at til-gang til internett ikke bestandig fungerer godt nok under kurset).

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Steve Cole
  Daglig leder