Stedlig kurs

Finn feil i regnskapet

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 5
  Klokke Created with Sketch.
26.10.2020
09.00-16.00
Scandic Maritim Hotel
Åsbygaten 3, 5528 HAUGESUND
www.hotelmaritim.no
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Maritim Hotel
Åsbygaten 3, 5528 HAUGESUND
www.hotelmaritim.no

Om kurset

Kurset omhandler både det å finne feil, men kanskje like viktig er hva vi gjør når feil har inntruffet, og hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder, andre. Vil feilen kunne gi erstatningsansvar? Hvordan kan vi hensynta disse mulige konsekvensene allerede på et stadium hvor vi ikke er sikker på at noe er feil?
Del:

Kurset vil angripe feil i tre faser:

 1. Feil før de når regnskapet. Hvilke krav stiller GRFS, andre?
 2. Feil som har nådd regnskapet og avdekkes av oss/klient. Hva gjør vi?
 3. Feil som har nådd regnskapet og avdekkes av bokettersyn, eller avdekkes ved konkurs. 

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som produserer regnskap eller benytter regnskapet til å fatte beslutninger. Aktuelle deltakere kan være regnskapsførere, styremedlemmer, økonomimedarbeidere, advokater, bankansatte med flere.

Kursinnhold

Hvordan svarer vi bokettersynet? Hvordan svarer vi bostyrer/borevisor/kreditorene/dommeren?

 • Feil i balansen, de fleste balanseposter behandles.
 • Feil i resultatregnskapet, de fleste resultatposter behandles.
 • Bruk av analyser for å avdekke feil.
 • Konsekvenser av feil.
 • Tilsvar til bokettersyn.
 • Korrigering av feil, både samme år og senere år.
 • Erstatningsansvar ved feil.

Undervisningsform

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom