Stedlig kurs

Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Regn 3
  Klokke Created with Sketch.
16.11.2020
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven

Om kurset

Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.
Del:

Du får kjennskap til viktige bestemmelser og alternative valg av løsninger for bransjen med konsekvens for både for selskapets utbyttekapasitet, beskatningstidspunkt og avgiftsbelastning.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har erfaring fra regnskapsføring, revisjon og rådgiving for bygg- og anleggsvirksomheter, og ønsker å øke dine kunnskaper og innsikt om sammenhengene i regelverkene. Dette for å kunne gi konstruktive og verdifulle råd til dine kunder mht valg av løsninger og redusere risiko knyttet til skatt og merverdiavgift. 

Kursinnhold

 • Bygg- og anleggsbransjen i Norge – Hva er hovedutfordringene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift innen bransjen?
 • NRS 2 Anleggskontrakter – hovedprinsipper samt særskilte regler for inntektsføring av egenregiprosjekter og reglene for små foretak
 • Tvistesaker og regnskapsrapportering
 • Bokføringsloven og uttalelser om god bokføringsskikk – erfaringer fra bokettersyn
 • Skattemessig verdi anleggskontrakter – aktuelle problemstillinger og ligningspraksis
 • Midlertidige forskjeller - tilvirkningskontrakter
 • Når skal det rapporteres til sentralskattekontoret for utenlandssaker?
 • Uttaksregler merverdiavgift
 • Egenregi/fremmedregi – avgiftsbehandlingen
 • Periodisering av avgift

Undervisningsform

Forelesning og diskusjon, med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Wiig
  Partner / Statsautorisert revisor