Stedlig kurs

Skatt 2020 – nyheter og aktuelle temaer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
17.12.2020
09.00-16.00
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3400,- Normalpris: 4200,-
Streaming
www.regnskapnorge.no/live, Streaming

Om kurset

Skal du være oppdatert innen skatteretten, er dette kurset du skal gå på.
Del:

Dette er hvert år et helt nytt kurs. Alle vesentlige nye skatteregler (herunder "koronareglene") og andre nyheter på skatteområdet, herunder viktige dommer og uttalelser blir gjennomgått. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har behov for å være oppdatert på skatteområdet samt deg som gir råd om skatt og bistår med eller kontrollerer årsavslutninger. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om skatt.

Kursinnhold

Kurset er et aktualitetskurs hvor du ajourføres på skatteområdet. Endelige temaer avhenger av hvilke lovendringer som kommer samt hvilke problemstillinger som de siste erfaringer gjør særlig aktuelle. Emner blir også utvalgt i samarbeid med Regnskap Norges fagavdeling på bakgrunn av hva medlemmene ofte har utfordringer med. Forventet utvikling i beskatning, herunder skattesatser blir gjennomgått. Kurset forteller også hvordan organisere virksomheten smart.

 • Nye skatteregler, herunder nye skatte- og avgiftsregler knyttet til korona
 • Revidert nasjonalbudsjett 2020
 • Statsbudsjettet for 2021
 • Aktuelle dommer og uttalelser
 • Fra ligningsmyndighetenes saksbehandling

Undervisningsform

Foredrag med eksempler og diskusjon om sentrale problemstillinger.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3400,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor