Stedlig kurs

MVA over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
23.11.2020
09.00-12.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 1600,- Ansatt i medlemsbedrift: 1700,- Normalpris: 2100,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO

Om kurset

Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrensene. Kurset gjennomgår hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner, slik at det kan foretas korrekt avgiftsbehandling.
Del:

Kurset tar for seg merverdiavgiftsreglene ved innførsel og utførsel av varer og tjenester, og norske bedrifter som har aktiviteter innen EU. Dette er områder som erfaringsmessig kan være kompliserte og hvor det kan være kostbart å gjøre feil. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med regnskaper som inkluderer internasjonale forhold.

Kursinnhold

Kurset omhandler følgende temaer:

 • Innførsel av varer
 • Utførsel av varer
 • Innførsel av tjenester
 • Utførsel av tjenester
 • Norske bedrifter som driver virksomhet i EU 

Undervisningsform

Forelesninger som også inkluderer små praktiske case.

Pris

Medlem: 1600,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1700,-
Normalpris: 2100,-

 • Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor