!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Kontroll på midlertidige og permanente forskjeller

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 3,5
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Sammenhengen mellom regnskap og skatt vises gjennom midlertidige og permanente forskjeller, ofte kalt utsatt skatt-modellen. Særlig regnskapsførere, økonomiansvarlige og revisorer bør derfor ha inngående kjennskap til og kontroll på hvordan forskjellene virker, beregnes og presenteres. Kurset er publisert i 2020.
Del:

Samtlige poster som kan inngå som midlertidig eller permanent forskjell vil bli behandlet både regnskapsmessig og skattemessig, og – ikke minst – det vil bli lagt inn kontroller som avstemmer om vi har oppnådd riktig justering fra regnskapsmessig til skattemessig verdi.

Om lag 80 prosent av kurset vil handle om bruk av utsatt skatt-modellen i årsoppgjøret. Resten av tiden tar for seg utsatt skatt-modellen ved transaksjoner (fusjon, fisjon, innmatssalg vs aksjesalg, etc.).

Kurset inneholder mye av det samme som kurset «avansert årsoppgjør for AS». Forskjellen ligger i at «avansert årsoppgjør for AS» går konkret på å anvende utsatt skatt-modellen i det forestående årsoppgjøret og i tillegg behandler andre årsoppgjørsposter, mens dette kurset har en noe mer dyptgående og tidsuavhengig tilnærming til utsatt skatt-modellen.

Målgruppe

Kurset er tilpasset alle som jobber med årsoppgjør, men vil også være egnet for andre som ønsker dypere innsikt i temaet.

Innhold

Kurset med tilhørende kursdokumentasjon vil forsøke både å 

 • gi deltakerne en dypere forståelse av sammenhengen i utsatt skatt-modellen, og 
 • gi deltakerne et oppslagsverk som kan benyttes i konkrete problemstillinger som deltakerne kan stå overfor i sin hverdag.

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Jan Sørbø
  Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom