!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Lønn og skatt 2020 – nyheter og aktualiteter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 7 kurstimer
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,-
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år og mange vil være enige i at året 2020 har vært veldig spesielt i så måte. Vi har i dette kurset som målsetning å gi en oversikt, ikke bare over de reglene vi har måttet sette oss inn i som følge av Covid 19, men også alle regelendringer vi har fått på lønnsområdet i 2020
Del:

Det er et vell av detaljer den som arbeider med faget forventes å ha full kontroll over. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser. Lønn er ett av de mest virksomhetskritiske områdene. Selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider som regnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2020. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Innhold

 • Relevante regelendringer som følge av Covid 19, herunder
  • Permitteringsreglene i korte trekk
   • Vilkår
   • Forkortet varslingsfrist
   • Redusert lønnsplikt
   • Fremgangsmåte
   • Arbeid under permittering
   • Sykdom og permisjon ved permittering
   • Ferie under permittering
   • Rapportering i a-melding ved permittering
   • Oppsigelse under permittering m.v.
  • Lønnskompensasjon
   • Vilkår
   • Praksis
   • Forskuttering og refusjon
  • Sykepenger og omsorgspenger
  • Egenmelding
   • Utvidelse
   • Opphør
  • Arbeidsgiveravgift
   • Reduksjon 3. termin
   • Frister
   • Refusjon
   • Feriepenger og aga
   • Lønnskompensasjon og aga
  • Naturalytelser
  • Pendlere
  • Skattefrie ytelser til arbeidstakere med avbrutt utenlandsopphold
  • Folketrygdens grunnbeløp (G)
 • Andre regelendringer 
  • Arbeidsgiveravgift og kommunesammenslåing
  • Reisegodtgjørelser
   • Statens satser
   • Skattedirektoratets satser
  • Naturalytelser
   • Skattefri aksjerabatt i arbeidsforhold
   • Utvidelse av opsjonsskatteordningen i nyere selskaper
   • Fribilletter i transportbransjen
  • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere
  • Ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser til arbeidsgiver
 • Dommer og uttalelser
 • Eventuelle endringer i 2021

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat