!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Ferie og feriepenger - korona

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 4
  Klokke Created with Sketch.
Varighet: 4 kurstimer
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Medlem: 2100,- Ansatt i medlemsbedrift: 2100,- Normalpris: 2900,-
Hvordan behandle feriepenger i annerledesåret 2021? Mange arbeidstakere har vært permittert i 2020 og 2021 som følge av koronapandemien / covid 19 , og det oppstår en rekke viktige spørsmål i den forbindelse. Vi gjennomgår både disse og ferielovens generelle regler, som gjelder uavhengig av pandemien.
Del:

For alle som jobber med lønns- og personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til reglene om beregning av og utbetaling av feriepenger. Videre hvilke rettigheter og forpliktelser ferieloven gir i forbindelse med feriefritid. Kurset gir en praktisk og konkret gjennomgang av hvilke regler som gjelder for beregning av og utbetaling av feriepenger, samt rett og plikt til avvikling av feriefritid.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle som arbeider med lønns- og personaloppgaver, enten for bedriftens egne ansatte eller for regnskapskontorets kunder.

Innhold

Ferie og covid-19

 • Ferie under permittering
 • Endring av allerede fastsatt ferie
 • Feriepenger ved permittering
 • Ferie og dagpenger ved permittering
 • Feriepenger av dagpenger
 • Hva med feriepenger når kassen er tom hos arbeidsgiver

Ferielovens ufravikelighet

 • Hvem omfattes av loven?
 • Feriefritid
  • Feriens lengde
  • Fastsetting og avvikling av ferie
   • «Normaltilfellene» 
   • Hovedferie og restferie
   • Rett til å motsette seg avvikling av ferie
   • Ferie i oppsigelsestiden
   • Ferie og sykdom
   • Ferie under foreldrepermisjon og omsorgspermisjon
   • Ferie ved streik/lockout
  • Feriepenger
   • Beregning av feriepenger
   • Feriepengegrunnlag
   • Prosentsats
   • Utbetaling av feriepenger
    • Ved oppdeling av ferie
    • Ved overføring av ferie
    • Differanse mellom lønn og feriepenger
    • Feriepenger til arbeidstaker over 60 år
    • Ved opphør av arbeidsforhold
  •  Trekk i feriepenger – særlig om forskuddstrekk 
  • Trekk i feriepenger – særlig om standardklausuler om lønnstrekk
  • Foreldelse av feriepenger
 • Solidaransvar ved virksomhetsoverdragelse
 • Avtalefestet ferie – den 5. ferieuken

Gjennomføring

Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2100,-
Normalpris: 2900,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat