Lønn og skatt 2021 – nyheter og aktualiteter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
23.11.2021
09.00-16.00
Scandic Ambassadeur Drammen
Strømsø Torg 7, 3044 DRAMMEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Ambassadeur Drammen
Strømsø Torg 7, 3044 DRAMMEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/drammen/scandic-ambassadeur-drammen
Reglene på lønnsområdet endres hvert eneste år. Det er i tillegg innført en rekke nye ordninger som følge av Covid-19, både i reglene om permittering, dagpenger og i sykepengeordningen.
Del:

Vi har i dette kurset som målsetning å gi en oversikt, ikke bare over regelendringene som følge av Covid-19, men også alle vesentlige regelendringer vi har fått på lønnsområdet i 2021. Feil på dette området får i mange tilfeller store økonomiske konsekvenser, og selv om man i hverdagen forsøker å følge med på alle endringer, er det svært lett å overse ting. 

Målgruppe

Kurset er laget for deg som arbeider med lønn og lønnsspørsmål, enten du arbeider somregnskapsfører i et byrå eller som lønnsmedarbeider i privat eller offentlig sektor. Dette kurset sikrer at du har fått med deg alle viktige endringer og oppdateringer for 2021. 

Innhold

 • Permitteringsreglene – hva gjelder nå?
 • Sykepenger og omsorgspenger
 • Egenmelding og legeerklæring
 • Skatt og korona – skattefritak naturalytelser, pendlere og utenlandske ansatte
 • Ferie- og feriepenger
 • Arbeidsgiveravgift - kommunesammenslåing, ambulerende virksomhet mv
 • Reisegodtgjørelser
 • Naturalytelser – nye retningslinjer fra Skattedirektoratet mv
 • A-meldingen – nytt fra 2021
 • Utenlandske arbeidstakere 
 • Eventuelle endringer i 2022

Det tas forbehold om at kursinnholdet kan bli endret, som følge av nye regelendringer.

Gjennomføring

Forelesning hvor mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler. Kursdokumentasjonen er fyldig og laget for å kunne brukes som et praktisk oppslagsverk i etterkant av kurset.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat