Aksjer og andre verdipapirer – regnskapsførsel og skatt

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
18.11.2021
09.00-16.00
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Dette kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet. Vi følger utvalgte instrumenter ved ulike hendelser og i alle ledd, fra bokføring og krav til dokumentasjon til vurderingen i årsregnskapet samt skattemessig behandling.
Del:
 • Utvalgte finansielle instrumenter – aksjer, aksjefond, verdipapirfond, obligasjoner, sertifikater, valuta, valutaterminer, varederivater, hedgefond, renteswap.
 • Virkemåte
 • Bokføring og dokumentasjon
 • Regnskapsmessig behandling
 • Skattemessig behandling

Målgruppe

Kurset retter seg mot dem som ønsker å få økt innsikt i virkemåten til de mest vanlige finansielle instrumentene og styrke sine kunnskaper om den regnskapsmessige behandlingen – både i den løpende bokføringen og i årsregnskapet. Kurset vil også skjele til skattemessig behandling.

Innhold

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter, med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker. 

Investering i aksjer med regnskapsmessig og skattemessig behandling er en viktig del av kurset.

Mange selskaper handler med eller investerer i finansielle instrumenter, eventuelt også anvender instrumentene som verktøy for finansiell risikostyring/sikring. Et finansielt instrument kan være så mangt; aksjer, aksje- og verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner, sertifikater, swaper, futures, valutaterminer, varederivater mv. Hver og en av dem har sin egen måte å virke på, noen mer kompliserte og sammensatte enn andre.

Dette er et grunnleggende kurs om emnene.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som forelesninger med praktiske eksempler.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Svein Harald Wiik
  Statsautorisert revisor