Controller i intern økonomiavdeling

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
26.10.2021
09.00-16.00
Scandic Hotel Bergen City
Håkonsgate 3-5, 5015 BERGEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-bergen-city
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Hotel Bergen City
Håkonsgate 3-5, 5015 BERGEN
www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-bergen-city
Målsettingen med kurset er at du få god kunnskap om anerkjente rammeverk for internkontroll og hvordan disse kan anvendes på en hensiktsmessig måte i norske mellomstore virksomheter.
Del:

Dette kurset vil hjelpe deg til å utvikle systemer for å redusere driftsmessig risiko, sørge for god etterlevelse av regulatoriske krav og å lage hensiktsmessige rapporteringsrutiner.

Målgruppe

Kurset er aktuelt for deg som jobber med økonomi, regnskap, administrasjon eller ledelse i en mellomstor virksomhet, eller innehar rollen som regnskapsfører eller rådgiver for en virksomhet som har et behov å videreutvikle sine systemer og rutiner for sin løpende virksomhetsstyring.

Innhold

Kursets faglige utgangspunkt er internkontroll som en integrert del av en bedrifts kultur og strukturer.

 • Del 1: Internkontroll som fagområde
  • Hva mener vi med virksomhetsstyring?
  • De tre overordnede temaene innen internkontroll
  • Internkontroll i en ledelseskontekst
  • Internkontroll vs. samfunnsansvar og bærekraftig utvikling
 • Del 2: Fra COSO-rammeverket til virksomhetsspesifikke systemer for internkontroll
  • De fem hovedkomponentene i COSO-modellen danner et styringshjul
  • Hva kjennetegner et velfungerende kontrollmiljø?
  • Hvordan identifiserer og vurderer vi relevant risiko?
  • Utvikling og implementering av hensiktsmessige kontrollaktiviteter
 • Del 3: Driftsaspektet i internkontrollen
  • Krav til målrettet drift
  • Interne prosesser og oppfølging av produktivitet og effektivitet
  • Oppfølging av kvalitets- og leveransestandarder
  • IT-risiko
  • Styring og kontroll i IT-relaterte prosjekter
 • Del 4: Etterlevelsesaspektet i internkontrollen
  • Generiske og bransjespesifikke etterlevelsesutfordringer
  • Holdninger og verdisyn
  • Hva er viktigst, tillit eller kontroll?
  • Ansvar, myndighet og bemyndiggjøring
  • Opplæring, utvikling og incitamenter
 • Del 5: Hensiktsmessig måling og rapportering
  • Internkontroll vs. balansert målstyring
  • Hva er styringsrelevant informasjon?
  • ESG-rapportering
 • Del 6: Implementeringsutfordringer
  • Reell endringsmotstand eller bare sunn skepsis?
  • Forskjellen på å vite og å gjøre
  • Ledelse av endringsprosesser
  • Internkontroll som en kontinuerlig og kollektiv prosess

Gjennomføring

Syv timers forelesning som inkluderer gjennomgang av praktiske eksempler. Kursdeltakerne får en omfattende kursdokumentasjon i form av et PDF-dokument.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tor Olav Nordtømme
  Autorisert regnskapsfører