Automatisert regnskapsproduksjon

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokf. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
02.11.2021
09.00-16.00
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Nidelven Hotel
Havnegt. 1, 7400 TRONDHEIM
www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-nidelven
Dette er kurset for deg som er nysgjerrig på og opptatt av hvilke muligheter som ligger i automatisering innenfor regnskapsfaget. Vi setter fokus på hva som skjer, muligheter og utfordringer, samtidig som vi vektlegger de faglige kravene som stilles til gjennomføring.
Del:

Fordelene med automatisering er store og åpenbare, med sanntidsoppdatert informasjon, gode muligheter for fleksibilitet og arbeidsdeling med kunden, samt integrasjoner mot bank og andre systemer. Det store spørsmålet er kanskje først og fremst hvor langt skal vi gå? Dette kurset skal være en god blanding av erfaringsutveksling, mulighetsstudie og oppfyllelse av regelverk i en digitalisert hverdag.   

Målgruppe

Kurset er velegnet for alle som arbeider innenfor eller har interesser i regnskapsfaget, enten dette er i eksternt regnskapsforetak eller intern økonomiavdeling. 

I og med at vi bruker god regnskapsføringsskikk aktivt i kurset, vil det være forskjell på om noen av kravene er en plikt å følge (eksterne regnskapsførere) eller en valgfri kvalitetsstandard (interne økonomifunksjoner).

Innhold

 • Erfaringsutveksling: Hvilke systemer brukes, hva er automatisert, hvilke systemer kjøres integrert, utviklingstrender – prosess, gevinster og utfordringer? 
 • Nye løsninger for integrasjon gir bedre og flere valgmuligheter.
 • Kunstig intelligens, - fordeler og utfordringer
 • Hvilke krav etter GRFS er ufravikelige og må ivaretas uavhengig av systemløsninger og samhandling med kunder, herunder krav til oppbevaring og struktur i oppdragsdokumentasjonen.
 • Hvordan sikre at dokumentasjons- og sporbarhetskrav i bokføringsregelverket ivaretas
 • Arbeidsdeling med kunden – fordeler og utfordringer med fokus på kundekommunikasjon.
 • Kvalitetssikring – hva er «godt nok»? 
 • Skifte av system og nye integrasjoner – prosess med planlegging og implementering 
 • Hva har vi troen på? Hvor er regnskapsførers muligheter og økonomifunksjonens rolle i en stadig mer digitalisert hverdag? 

Gjennomføring

Forelesning, erfaringsutveksling og case.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Karl Jakob Enger
  Autorisert regnskapfører/Registrert revisor
 • Kursleder:
  Torill Volden
  Autorisert regnskapsfører / Registrert revisor