Husleierett og merverdiavgift

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 4
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
15.12.2021
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
For de som driver med utleie av fast eiendom henger husleierett og merverdiavgift tett sammen. Vi forklarer hovedtrekkene i husleie- og merverdiavgiftsloven og går deretter parallelt gjennom problemstillinger som kan oppstå og hvordan disse kan løses.
Del:

Vi ser på frivillig registrering, fradragsrett, utgående avgift og justeringsregler. Vi ser også på hva som er viktig for utleier, som sikkerhet for kontantstrøm, og hva som er viktig for leietaker, som kvaliteten på leieobjektet. 

Målgruppe

Heldagskurset egner seg for revisorer og regnskapsførere

Innhold

 • Vi går igjennom regelverket knyttet til frivillig registrering
 • Inngåelse av leiekontrakt, når er en kontrakt inngått? Hvilke konsekvenser får det om det ikke er en leiekontrakt men f.eks en avtale om husleiegaranti?
 • Endringer i leieforholdet før bygget er tatt i bruk
 • Endringer i eierforholdet før bygget er tatt i bruk
 • Leietakertilpasninger, husleieloven/merverdiavgiftsloven
 • Endringer gjennom leieperioden
  • Husleieloven og avgiftsrettslige konsekvenser av:
  • Arealendringer
  • Endringer av bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område
  • Mislighold av leiekontrakt
   • Manglende betaling
   • Endret bruk
   • Fremleie
  • Tomme lokaler
 • Utflytting/Utkastelse
 • Forholdet til justeringsreglene
 • Leietakers/Utleiers overtakelse av leietakertilpasninger
 • Ny leietaker

Gjennomføring

Forelesning og oppgaveløsning.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Jørgen Bull
  Partner, advokat