Kontroll på midlertidige og permanente forskjeller

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
15.11.2021
09.00-16.00
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Scandic Parken
Storgt. 16, 6002 ÅLESUND
www.scandichotels.no/hotell/norge/alesund/scandic-parken
Sammenhengen mellom regnskap og skatt vises gjennom midlertidige og permanente forskjeller, ofte kalt utsatt skatt-modellen. Særlig regnskapsførere, økonomiansvarlige og revisorer bør derfor ha inngående kjennskap til og kontroll på hvordan forskjellene virker, beregnes og presenteres.
Del:

Kurset med tilhørende kursdokumentasjon vil forsøke både å 

 • gi deltakerne en dypere forståelse av sammenhengen i utsatt skatt-modellen, og 
 • gi deltakerne et oppslagsverk som kan benyttes i konkrete problemstillinger som deltakerne kan stå overfor i sin hverdag

Målgruppe

Kurset er tilpasset alle som jobber med årsoppgjør, men vil også være egnet for andre som ønsker dypere innsikt i temaet.

Innhold

Samtlige poster som kan inngå som midlertidig eller permanent forskjell vil bli behandlet både regnskapsmessig og skattemessig, og – ikke minst – det vil bli lagt inn kontroller som avstemmer om vi har oppnådd riktig justering fra regnskapsmessig til skattemessig verdi.

Om lag 80 prosent av kurset vil handle om bruk av utsatt skatt-modellen i årsoppgjøret. Resten av tiden tar for seg utsatt skatt-modellen ved transaksjoner (fusjon, fisjon, innmatssalg vs aksjesalg, etc.).

Kurset inneholder mye av det samme som kurset «avansert årsoppgjør for AS». Forskjellen ligger i at «avansert årsoppgjør for AS» går konkret på å anvende utsatt skatt-modellen i det forestående årsoppgjøret og i tillegg behandler andre årsoppgjørsposter, mens dette kurset har en noe mer dyptgående og tidsuavhengig tilnærming til utsatt skatt-modellen. 

Gjennomføring

Forelesninger med bruk av praktiske eksempler og problemstillinger, herunder gjennomgang av konkrete case.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Jan Sørbø
  Statsautorisert revisor, advokat, siviløkonom