Praktisk årsoppgjør for konsern

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regn 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
01.12.2021
09.00-16.00
Stavanger
, 4001 STAVANGER
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
Stavanger
, 4001 STAVANGER
Kurset gir en praktisk innføring i regnskapslovens krav til konsernregnskap og en innføring i hvordan utarbeide konsernregnskap for små og mellomstore konsern. Kurset vil ta for seg de normale elimineringer/regnskapsføringer for å komme fra selskapsregnskapet til konsernregnskapet.
Del:

Kurset vil også ta for seg emner som trinnvise oppkjøp av datterselskap og behandling av minoritetsinteresser i konsernet. Kontrollteknikker for å sikre at konsernregnskapet er blitt riktig vil også bli gjennomgått.

Målgruppe

 • Regnskapsførere som har ansvaret for utarbeidelse eller kvalitetssikring av årsregnskap for morselskap i konsern.
 • Økonomisjef, regnskapssjef, controllere og andre som er involvert i konsernrapportering.
 • Revisorer som reviderer konsernregnskap.

Innhold

 • Regnskapslovens krav til konsernregnskap
 • Notekrav til konsernregnskapet herunder konsekvent og lik prinsippanvendelse i konsernenhetene
 • Eliminering av interne kjøp og salg, og fortjenester
 • Regnskapsføring av trinnvise oppkjøp
 • Behandling av minoritetsinteresser
 • Nøkkelkontroller som ledd i kvalitetssikring av konsernregnskapet
 • Skattekostnad i konsernet
 • Behandling av utbytte og konsernbidrag i konsernregnskapet
 • Kontantsstrømsoppstilling etter den indirekte metoden
 • Valuta i konsernregnskapet

Gjennomføring

Forelesning med eksempler. Deltagerne vil bli involvert gjennom case som løses individuelt med forslag til løsning fra forelesere i plenum.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Lars Angermo
  Autorisert regnskapsfører/Statsautorisert revisor
 • Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor