!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Bokføringsreglene - har du kontroll?

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Bokf. 7
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
22.10.2021
09.00-16.00
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Medlem: 3250,- Ansatt i medlemsbedrift: 3450,- Normalpris: 4250,-
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.
Clarion Hotel Oslo
Dronning Eufemias Gate 15, 0194 OSLO
Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Hvilke krav stiller bokføringsloven til vår registrering, dokumentasjon og presentasjon av regnskapsopplysninger?
Del:

Kursleder vil gjennomgå relevante krav i bokføringsloven med tilhørende forskrift. Hovedfokus vil være på løpende bokførings- og dokumentasjonskrav, herunder spesifikke bransjekrav, samt periodevise avstemminger. Målet med kurset er at du som kursdeltaker skal ha god kjennskap til hva regelverket innebærer i praksis og være godt forberedt dersom kontrollmyndigheter krever innsyn i bokføringen.

Målgruppe

Kurset er relevant for deg som er involvert i en virksomhets finansielle rapportering, fra bokføring og dokumentasjon av enkelttransaksjoner til endelige rapporteringer og kontrollfunksjoner. 

Innhold

 • bokføringsprinsipper
 • spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • sporbarhet
 • ajourhold
 • korrigeringer
 • kontantsalg
 • dokumentasjon
 • oppbevaring

Gjennomføring

Undervisningen vil bestå av teori, praktiske eksempler og case.

Pris

Medlem: 3250,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3450,-
Normalpris: 4250,-

 • Kursleder:
  Tone Nordvik Berntzen
  Statsautorisert revisor/Autorisert regnskapsfører