RN Fri vilkår og betingleser

RN FRI er et abonnement på nettbaserte kompetanseprodukt


Vilkår og betingelser

  • RN FRI er et abonnement på nettbaserte kompetanseprodukt
  • Abonnementet løper 1 år fra inngåelse og det fornyes fortløpende inntil det sies opp. Oppsigelsestid 3 måneder før abonnements utløp
  • Abonnementet faktureres månedlig basert på inngått avtale
  • Alle oppgitte priser er eks. mva
  • Kurstimer i RN FRI kan ikke videreselges eller overdras til ekstern tredjepart
  • Kursabonnementet RN FRI kan kun anvendes på nettkurs og streamede fagdager som til enhver tid er tilgjengelig via www.regnskapnorge.no
  • Kurstimer i RN FRI er til fri bruk for alle ansatte som er til enhver tid registeret som bruk av RN FRI. Dette gjelder også ansatte i eventuelle underliggende avdelinger/kontorer/datterselskaper, men under forutesetning av at enheten har opføring som kjedekontor hos Regnskap Norge
  • Regnskap Norge sender faktura for kjøp av RN FRI. Forfallsdato og øvrige betalingsbetingelser følger av registrerte opplysninger for hver respektive bedrift
  • Leverandøren har rett til å justere prisene ved årsskifte
  • Dersom betaling av RN FRI ikke er mottatt etter utløpsdato angitt på faktura og oppfølging via ordinære purrerutiner, vil Regnskap Norge forbeholde seg retten til å kansellere kjøpstransaksjonen og nullstille kurstimene. Eventuelt uttak av kurstimer, i perioden mellom bestilling og kansellering, vil bli fakturer med vanlige priser og betingelser