Ny mva-melding – erfaringer så langt

Andelen systeminnsending har allerede økt fra 13 % til hele 75 %.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har bidratt med teksten nedenfor, hvor det gis både informasjon om status på moderniseringsprosjektet og noen tips og råd.

Mva-området moderniseres

Våren 2021 ble Samordnet registermelding del 2 fullt og helt erstattet av ny mva-registering via skatteetatens innloggede tjeneste. Fra januar i år må alle mva-meldinger for alminnelig næring leveres på nytt format for terminer i 2022, og over 40 leverandører av ulike regnskapssystem har lagt til rette for at virksomheter kan levere mva-meldingen direkte fra sine systemer. Denne moderniseringen har langt på vei gjort det raskere og enklere for næringslivet å melde inn riktig informasjon i mva-registeret og å sende inn mva-meldingen.

Før Skatteetaten moderniserte mva-meldingen, sendte bare 13 prosent av virksomhetene mva-meldingen direkte fra regnskapssystemet, men med ny løsning har det økt til mer enn 75 prosent. Innsending av mva-meldingen direkte fra regnskapssystemet sparer virksomhetene for tid, og øker sannsynligheten for at tallene som sendes er korrekte.

Skatteetatens moderniseringsarbeid utføres smidig, og mye er allerede på plass. Fremover skal innsynstjenester og kompensasjonsmelding lanseres på nytt format, og alle tjenestene vil kontinuerlig forbedres og videreutvikles.

Gjør endringene selv!

Visste du at du raskt og enkelt både kan endre kontonummer og søke om å endre terminlengde ved å logge deg inn på Skatteetatens løsning for mva? Her får du raskt og enkelt oversikt over plikter, terminlengde, mva-meldinger med mer. Skatteetaten ønsker at du som næringsdrivende unngår å benytte kontaktskjema for slike henvendelser, og heller gjør disse endringene selv ved å logge inn på skatteetaten.no/mva. Det er raskere og mer effektivt, og ofte slipper du å vente på tilbakemelding fra Skatteetaten.

Det er lagt til rette for at betalingsinformasjonen kan vises i regnskapssystemet, slik at du skal kunne slippe å hente kvittering fra Altinn. I innlogget tjeneste for mva finner du betalingsinformasjon på innsendte meldinger, også for meldinger som er sendt inn direkte fra regnskapssystem.

Benytt standardmerknader for å få en effektiv saksbehandling av mva-meldingen

Skatteetaten har utarbeidet standardmerknader og spesifikasjoner i mva-meldingen både for mva-koder og for hele mva-meldingen. Merknadene dekker i stor grad behovet virksomhetene har for å informere Skatteetaten, slik at det rent unntaksvis vil være behov for å skrive i fritekstfeltet. Informasjon som kommer frem av mva-meldingen, som for eksempel hvilken termin det er eller at det er en null-melding, er det unødvendig å informere om.

Her er noen eksempler for riktig bruk av standardmerknader:

 • Der det ikke er omsetning i perioden, kan standardmerknaden periodisering benyttes. Dette er særlig relevant for utleie av fast eiendom med kvartalsvis fakturering.
 • For inngående avgift kan spesifikasjoner og standardmerknader benyttes for tap på krav, justering m.m.
 • Ved inngående avgift som avviker mye fra normalen, kan standardmerknad store anskaffelser F.eks. ved kjøp av ny taxi, renovering, oppgradering av utleiebygg osv.

Roller i Altinn

Regnskapsfører, revisor og andre som handler på vegne av et selskap, må få tildelt Altinn-roller fra virksomheten for å kunne benytte innlogget tjeneste for mva og for å fylle ut og sende inn mva-melding fra regnskapssystem.

For å fylle ut og sende inn søknad om registrering og mva-meldinger på vegne av en virksomhet, må du ha en av disse rollene:

 • Begrenset signeringsrett
 • Kontaktperson NUF

Rollen regnskapsfører med signeringsrett kan også sende inn mva-melding, men ikke sende inn søknad om registrering.

Med følgende roller kan du fylle ut registersøknad og mva-melding, men ikke sende inn på vegne av virksomheten:

 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsmedarbeider
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Revisormedarbeider

Roller knyttet til enkeltskjemaer i Altinn fungerer ikke i modernisert løsning.

Faktaboks

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og etaten vil fortsette å utvikle og forbedre mva-løsningen.

Moderniseringen har som hovedformål å oppnå: ​

 • økt etterlevelse og likere konkurransevilkår ​og redusert mulighetsrom for ulovlig skjult økonomi
 • forenkling for avgiftspliktige
 • en mer effektiv skatteforvaltning med redusert teknisk sårbarhet

Nytt mva-register

Ny digital tjeneste erstattet samordnet registermelding i juni 2021.

 • Over 90 prosent av søknad om registrering til Mva-registeret behandles automatisk, og gjennomsnittstiden for søknadsbehandling har gått ned fra 7,4 dager til noen minutter.

Ny mva-melding

Ny mva-melding for alminnelig næring og primærnæring ble lansert i 2022, og i 2023 lanseres ny mva-melding for merverdikompensasjon og omvendt avgiftsplikt.

 • Om lag 40 systemleverandører har tilrettelagt for innsending av mva-melding direkte fra regnskapssystemet
 • I dag leverer over 75 prosent den nye mva-meldingen direkte fra sitt regnskapssystem, som er en vesentlig økning fra tidligere hvor kun 13 prosent leverte mva-melding fra regnskapssystemet