Netthandel i regnskapet – er det så vanskelig?

Netthandelen er høyere enn noen gang og står for all vekst i norsk handel. Dette medfører mange spørsmål om dokumentasjon og bokføring.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hva er netthandel? Sett fra selgers side, omfatter netthandel alle avtaler om salg av varer eller tjenester som blir inngått gjennom internett.

Netthandel

Mange av spørsmålene som dukker opp når netthandel skal dokumenteres og bokføres, kan løses ved å slette de første bokstavene i ordet. De fleste vet jo hvordan de skal dokumentere og bokføre handel.

Netthandel som er kontantsalg

Et foretak kan inngå avtaler om salg gjennom internett hvor levering og betaling skjer samtidig, ved et fysisk møte mellom kjøper og selger eller på en automat.

Slik netthandel er kontantsalg, hvor hovedregelen er registrering og dokumentasjon ved bruk av et kassasystem med produkterklæring. Z-rapporter og dagsoppgjør er grunnlaget for bokføring.

Reskontroføring av kontantsalg kreves kun unntaksvis.

Unntak for internettsalg

Internettsalg er netthandel som egentlig er kontantsalg, fordi det er samtidighet mellom levering og oppgjør, men hvor salget gjennomføres ved at en vare eller tjeneste både bestilles og betales ved bruk av kundens tekniske utstyr på en nettløsning tilrettelagt av selgeren. Kjøper og selger møtes ikke for samtidig levering og betaling, og kjøper oppsøker heller ikke en automat.

En særregel bestemmer at internettsalg ikke er kontantsalg. Internettsalg skal derfor ikke registreres og dokumenteres ved bruk av et kassasystem. Det samme gjelder salg ved oppkrav.

Netthandel som ikke er kontantsalg

Netthandel som ikke er kontantsalg, omfatter etter dette fire forskjellige tilfeller:

  1. Netthandel med forskuddsbetaling fra kunden.
  2. Netthandel som er internettsalg (jf. ovenfor).
  3. Netthandel med oppkrav.
  4. Netthandel med kreditt til kunden.

Bokføringsreglene er så enkle at salg som ikke er kontantsalg, som hovedregel skal faktureres.

Utstedte fakturer skal i utgangspunktet reskontroføres. Dette gjelder utvilsomt ved forskuddsbetaling og kredittsalg. Ved internettsalg og oppkrav er konklusjonen usikker. Det oppstår ingen mellomværender mellom kjøper og selger, noe som tilsier at fakturaene ikke kreves reskontroført annet enn i de unntaksvise tilfellene som gjelder for andre kontante salg. Finansdepartementet er bedt om en avklaring.

Kort om kundene

Riktig dokumentasjon av netthandel er viktig også for kundene – særlig hvis de er norske foretak. Uten fullverdige salgskvitteringer eller fakturaer, kan kundene i utgangspunktet ikke kreve fradrag for inngående merverdiavgift. Det kan også oppstå problemer med å underbygge den skattemessige fradragsretten, med en ekstern regnskapsførers bokføring og i forbindelse med revisjon for de foretakene som er revisjonspliktige.

Ofte stilte spørsmål om netthandel

Kan andre typer dokumentasjon erstatte kassasystem eller fakturering?

Nei. Ved netthandel som er kontantsalg, skal det som hovedregel brukes et kassasystem med produkterklæring. Netthandel som ikke er kontantsalg, skal som hovedregel faktureres. Ordrebekreftelser, salgsrapporter, betalingsrapporter mv. kan ikke dokumentere salgene.

Spiller valg av betalingsløsning og betalingsmiddel noen rolle?

Nei. Reglene er like uavhengig av hvordan netthandelen gjøres opp. Valg av betalingsløsning og betalingsmiddel er med andre ord irrelevant.

Utgjør outsourcing, factoring eller fakturasalg noen forskjell?

Nei. Outsourcing betyr at fakturering eller reskontroføring settes bort til andre. Factoring betyr innkreving av betalinger fra kundene settes bort til en ekstern part, mens selger får en forskuddsfinansiering. Fakturasalg betyr at selger videreselger kundefordringene til en ekstern part. Fakturering må uansett skje i selgers navn og i samsvar med bokføringsreglene. Fakturaene må bokføres i selgers kundereskontro etter vanlige regler. Selger er alltid ansvarlig for at netthandelen dokumenteres og bokføres i samsvar med bokføringsreglene