Husk fristen for å rapportere om offentlig støtte 1. desember

Fristen for å rapportere om mottatt offentlig støtte nærmer seg. Bruk skjema RF-1354.

Del

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten overstiger 500 000 euro tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Terskelen for å rapportere støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er 100 000 euro.

Hvordan rapportere om mottatt offentlig støtte?

Bruk skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger for å rapportere om mottatt offentlig støtte.

Gå til RF-1354 her

Hvem kan rapportere?

Personer med Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett kan fylle ut skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Denne informasjonen skal du oppgi

Når du rapporterer om mottatt offentlig støtte skal du oppgi følgende informasjon:

  • Støttemottaker
  • Støttemottakers underenhet
  • Tildelt beløp
  • Størrelse på støttemottaker
  • Aktuell næringssektor for støtten
  • Region

Få rettledning for utfylling og innlevering av opplysninger for offentlig støtte her