Hvitvasking - ny veiledning og nye rutinedokumenter

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Regnskapsf. 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Foretaksrett 7
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3200,- Ansatt i medlemsbedrift: 3200,- Normalpris: 4400,- *eks. mva på nettkurs og servering
Kurset vil særlig fokusere på nytt Rundskriv 4/2022 og andre avklaringer fra Finanstilsynet i den senere tiden. Sentralt står hvilken betydning dette har for regnskapsforetakene og hvilke endringer som må/bør implementeres. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Finanstilsynet har utgitt nytt hvitvaskingsrundskriv for finansnæringen fra 1. januar 2023 – som også blant annet gjelder for regnskapsforetak. Regnskap Norge arbeider med å analysere og avklare hva dette vil ha av betydning for regnskapsbransjen mht rutiner og gjennomføring av anti-hvitvaskingshandlinger. Det er i 2023 utviklet nye/endrede skjemaer for rutiner mv. Disse endringene vil bli presentert i kurset.

Målgruppe

Kurset passer for daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, ansvarlige for kvalitetsstyringen og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak.

Innhold

 • Finanstilsynets rundskriv 4/2022 – vesentlige endringer/presiseringer
 • Andre avklaringer fra Finanstilsynet 
 • Erfaringer fra Regnskap Norges kontrollvirksomhet
 • Endringer i regnskapsforetakets overordnede rutinedokumenter
 • Endringer i regnskapsforetakets operative handlinger og dokumentasjon
 • Andre nyheter på hvitvaskingsområdet

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset. Vær oppmerksom på at kursdokumentasjonen er oppdatert med enkelte foiler enn de som vises under nettkurset. Det er kun layout som er forskjellig, og har ingen praktisk betydning.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Roy Kristen Kristensen
  Kursleder:
  Roy Kristen Kristensen
  Høyskolelektor, BI