Nettkurs

Bistand til småbedrifter i vekst

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Regnskapsf. 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Finansregn. 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset gir en innføring i de utfordringer bedrifter står ovenfor når de vokser, og på hvilke områder du som regnskapsfører kan gi verdifull bistand. Kurset er publisert i 2017.
Del:

Kurset tar for seg temaer som controlling, restrukturering og finansiering, enkle verdivurderingsteknikker, rapportering og budsjettering som styringsverktøy.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber mot små og mellomstore bedrifter som har vekstambisjoner, og som ønsker å styrke dine kunnskaper om de utfordringene disse selskapene står ovenfor. Kursdeltagerne bør ha ambisjon om å øke omfanget av, eller bedre eksisterende tjenester som leveres til slike selskaper.

Innhold

 • Utfordringer for virksomheter i vekst
 • Budsjettering
 • Behov for styrket rapportering
 • Finansieringsmuligheter
 • Controlling
 • Omdannelse fra EPF til AS
 • Enkle verdivurderingsteknikker
 • Transaksjoner med nærstående

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 2700,-
Ansatt i medlemsbedrift: 2700,-
Normalpris: 3600,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Lars Angermo , Stian Bringsjord
 • Portrett av Lars Angermo
  Kursleder:
  Lars Angermo
  Statsautorisert revisor
 • Portrett av Stian Bringsjord
  Kursleder:
  Stian Bringsjord
  Statsautorisert revisor