Nettkurs

Skatteforvaltningsloven - dette må du kunne!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Loven og den tilhørende samleforskriften inneholder saksbehandlingeregler som det er helt avgjørende å ha kunnskap om, blant annet om, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, regler om tvangsmulkt og tilleggskatt. Disse reglene fant man tidligere i ligningsloven og i forvaltningsloven samt ikke minst i et uttall forskrifter. Dette gjorde at det var veldig vanskelig å ha oversikt over regelverket.

Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt i loven og hva som er uendret. Få kunnskap om den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på fastsetting, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt samt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt.

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som bistår med utarbeidelse av skattemeldinger samt annen skatte- og avgiftsmessig rapportering og ikke minst ved bokettersyn og klagebehandling.

Innhold

 • Bakgrunn for og formål med den nye loven 
 • Oversikt over hva som er nytt
 • Hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven 
 • Nye begreper som innføres 
 • Særlig viktige endringer
  - Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet 
 • Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid
 • Anledning til å påklage BFU 
 • Ny klagenemndsordning
 • Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva: 
  - Tilleggsskatt 
  - Tvangsmulkt
  - Overtredelsesgebyr
 • Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva
  - Hvilke bestemmelser er særlig relevante
  - Hvordan bygge opp en klage
  - Hvordan argumentere i en klage

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Ole Morten Huseby
 • Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat