Nettkurs

Slik når du frem med ditt budskap!

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 2
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset er delt inn i fem deler og tar for seg utvalgte tema innen kommunikasjon mellom mennesker. Den første sekvensen går overordnet inn på hva kommunikasjon er og hvordan vi kan oppnå gode resultater ved å bli mer bevisst eget og andres språk, aktiv lytting og ikke minst kroppsspråk. De neste sekvensene tar opp mer spesifikke tema som ofte oppleves utfordrende. Disse sekvensene er korte og fokuserer på å presentere effektive metoder for bedre kommunikasjon. Målet med kurset er å forstå hvordan metodene fungerer for å kunne bruke dem i hverdagen.

Målgruppe

Kurset passer godt for deg som har en lederrolle med personalansvar eller er oppdragsansvarlig og jobber med kunderelasjoner. Kurset er også godt egnet for deg som arbeider i prosjekt og rapporterer til ledelse eller styret.

Innhold

 • Effektiv kommunikasjon
 • Aktiv lytting
 • Kroppsspråk
 • Den vanskelige samtalen
 • Hvordan få gjennomslag for ditt budskap
 • Møtebooking 
 • Salgsretorikk
 • Kommunikasjonsmodeller

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 950,-
Ansatt i medlemsbedrift: 950,-
Normalpris: 1500,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Jan-Ove Sjøholt
 • Kursleder:
  Jan-Ove Sjøholt