Stedlig kurs

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 4
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Del:
Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med skatteskjemaer for enkeltpersonforetak. Vi gjennomgår hva som må kontrolleres og dokumenteres. I tillegg går vi gjennom de mest relevante skatteskjemaer for enkeltpersonforetak, der vi i hovedsak vil legge vekt på de poster hvor det erfaringsmessig gjøres flest feil. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å utføre et årsoppgjør på en kvalitativ god måte.

Målgruppe

Kurset passer best for deg som ikke har arbeidet så mye med årsoppgjør for enkeltpersonforetak tidligere. For erfarne deltakere vil kurset bli en repetisjon og oppfriskning av kunnskap. Dersom det er kommet nye lover/regler og skatteskjemaer innenfor emnet, vil disse bli tatt opp på kurset.

Innhold

 • Hva sier God Regnskapsføringsskikk om årsoppgjøret
 • Hvem må produsere årsregnskap
 • Forberedelse til årsoppgjøret
 • Hvilke dokumentasjoner skal finnes i vår oppdragsdokumentasjon i forbindelse med årsoppgjøret
 • Valget mellom Næringsoppgave 1 og 2
 • Gjennomgang av sjekkliste for de enkelte balanseposter i årsregnskapet
 • Varelager og ukuransnedskriving
 • Kundefordringer og tap på krav, skattemessig og regnskapsmessig
 • Anleggsmidler. Utgiftsføring kontra aktivering
 • Gjennomgang av reglene for fordel fri bil, og bruk av egen bil i næring
 • Gjennomgang av reglene for kontingenter, gaver, representasjon og sosiale kostnader
 • Gjennomgang av de viktigste skatteskjemaene
 • Med utgangspunkt i en case gjennomgår vi Næringsoppgave 1 og 2, personinntektsskjema, avskrivningsskjema, bilskjema, skattemeldingen, gevinst- og tapskontoskjema, forskjellsskjema og avstemming av egenkapital
 • Notekrav 

Gjennomføring

Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler. I tillegg vil vi ved en praktisk case ta utgangspunkt i en saldobalanse, der vi følger tallene derfra og helt frem til de enkelte skatteskjemaer.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå