Stedlig kurs

Dokumentasjon av balansen

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Finansregn. 3
  Klokke Klokke ikon
!

Utgått kurs

Dette kurset er utgått og kan ikke lenger kjøpes. Gå til kursoversikt for alternativ.

Om kurset

Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsoppgave skal bokføringspliktige i utgangspunktet dokumentere alle balanseposter. Formålet med dette er å underbygge at både regnskaps- og skattemessige verdier er fullstendige, reelle og nøyaktige. Kurset er publisert i 2018.
Del:

Kurset gir en forståelse for regelverket som gjelder for dokumentasjon av balansen og hvordan kravene kan oppfylles.

Målgruppe

Kurset er særlig relevant for personer som har ansvar for gjennomføring av årsoppgjør for en virksomhet, uavhengig av om dette skjer internt eller hos en regnskapsfører. Kurset er videre egnet for regnskapsførere og andre som skal gi råd om regler og rutiner for årsoppgjør. Kurset er også egnet for revisorer, eksterne kontrollmyndigheter og andre som skal kontrollere etterlevelsen av regelverket.

Innhold

 • Gjeldende rett og kilder
 • Avgrensninger
 • Formål
 • Balanseposter
 • Verdier
 • Typer dokumentasjon
 • Varelager
 • Bankinnskudd, lånegjeld, kontanter o.l.
 • Finansielle instrumenter
 • Poster verdsatt etter vurdering
 • Praktiske eksempler
 • Tekstbehandling og regneark
 • Konsernregnskap
 • Dokumentasjon av noteopplysninger
 • Språk
 • Avstemminger
 • Kontrollspor
 • Tidsfrist
 • Oppbevaring
 • Sikring

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 1750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 1750,-
Normalpris: 2500,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå