Nettkurs

GRFS - Rapportering til oppdragsgiver

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • RF/GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Annet 1
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Likevel viser både Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar og Regnskap Norges kvalitetskontroll at mange regnskapsførere ikke utarbeider regnskapsrapporter til oppdragsgiverne i samsvar med det som er avtalt. I kurset gjennomgås kravene som stilles til regnskapsførers periodiske regnskapsrapportering til oppdragsgiverne. I tillegg får du tips og råd om hvordan kravene kan etterleves i praksis, herunder ved bruk av maler og skjemaer.

Målgruppe

Kurset er relevant for oppdragsansvarlige regnskapsførere med ansvar for kvaliteten på regnskapsoppdragene og medarbeidere som skal gjennomføre og dokumentere periodisk regnskapsrapportering til oppdragsgiverne.

Innhold

 • Krav om periodisk regnskapsrapportering til oppdragsgiver
 • Særskilte plikter – svakheter i oppdragsgivers interne rutiner, avtale- og lovbrudd
 • Innhold i regnskapsrapporteringen
 • Oppdragsdokumentasjon
 • Erfaringer fra tilsyn og kontroll med regnskapsførere
 • Praktisk gjennomføring og dokumentasjon av periodisk regnskapsrapportering
 • Bruk av maler og skjemaer med eksempler fra KS Komplett 

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 750,-
Ansatt i medlemsbedrift: 750,-
Normalpris: 1100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Ellen Egenæs , Jan Terje Kaaby
 • Portrett av Ellen Egenæs
  Kursleder:
  Ellen Egenæs
 • Portrett av Jan Terje Kaaby
  Kursleder:
  Jan Terje Kaaby
  Senior Manager